За нас

Фирма Прайм Естейтс ЕООД е на българския пазар над 10 години и предлага всички видове услуги в областта на управлението на имоти и покупко-продажбата на имоти.
Съсредоточихме своята дейност основно върху управление и сделки с имоти в столицата, което ни даде възможност да усъвършенстваме качеството на услугите си в този специфичен сегмент от пазара.
Прайм Естейтс е едновременно агенция за недвижими имоти, която изпълнява всички сделки като покупка, продажба, отдаване и вземане под наем на имоти и в същото време - агенция за професионално управление на имоти.
Нашата цел номер едно като агенция за недвижими имоти е съчетаване на две основни характеристики на услугата – бързина и съотвтествие с очакванията на клиента. Стремим се да намерим точно това, от което имате нужда и благодарение на доброто познаване на пазара на имоти в София, успяваме да го постигнем.
Прибързаните действия при сделките с имоти не са препоръчителни, но бързата преценка и реакция на благоприятни или неблагоприятни обстоятелства, е решаваща за успеха на сделката и за вашата удовлетвореност.
Прайм Естейтс пести време на своите клиенти, грижи се за приходите им и за състоянието на имотите. Чрез договорите за управление на имоти от нас вие получавате пълно спокойствие относно редовното получаване на договорените приходи от вашата собственост и комплексна грижа за имотите, които отдавате под наем.
Докато ние се грижим за вашия имот, ще забравите за всички съпътстващи ангажименти, които имате като собственик. Единственото, което ще ви напомня за това, че сте собственик, е редовният месечен наем, който ще получавате от собствеността си. Това може да се получи само чрез договор за професионално управление на имоти.
Прайм Естейтс е първата фирма в София, която се занимава професионално с дейността управление на имоти. Ние ще ви осигурим добри и платежоспособни наематели и ще ви защитим от всички рискове при отдаване под наем на вашата собственост. Цената на услугата в размер на 10 % от месечния наем се плаща само, когато в имота ви има наематели. Ние обаче се грижим за него и през останалото време.
Прайм Естейтс обръща необходимото внимание и на своите клиенти – наематели на имоти, като им предлага както основните, така и допълнителни услуги. Ние помагаме на наемателите не просто да намерят жилище под наем, а да се почувстват в него като удома си.
Повече за различните видове услуги на Прайм Естейтс вижте в рубрика „Услуги”.